Privacybeleid

Praktijkadres: Houweg 24, 3921 DB Elst
Website-adres https://tinekebouwman.nl

Privacyverklaring

www.tinekebouwman.nl is een website van Tineke Bouwman, Psycholoog / Psychosociaal therapeut. Tineke Bouwman is verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens van zowel die verkregen via de website alsmede in de psychologenpraktijk zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Praktijkgegevens:
Drs. Tineke Bouwman
Houweg 24
3921 DB Elst
Telefoon: 06-19546719

Persoonsgegevens die ik verwerk

Ik verwerk je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk als je je aanmeldt via mijn website via het contactformulier of mij een e-mail stuurt naar info@tinekebouwman.nl:

Voor- en achternaam
Adresgegevens (indien vermeld)
Telefoonnummer (indien vermeld)
E-mailadres

Kom je bij mij in therapie, dan zal ik als behandelend therapeut een dossier aanleggen. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Dit dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand in het algemeen en gegevens over de intake en ontwikkeling van het therapeutisch proces.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na je expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn uiterste best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met je persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens.

Als behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit je dossier kunnen ook nog voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met je expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid
 • Of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kan declareren bij de zorgverzekeraar. Het gaat om de volgende gegevens:

 • Je naam, adres en woonplaats
 • Je geboortedatum
 • De datum van de behandeling
 • De omschrijving ‘psychosociale therapie’
 • De kosten van de sessie

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@tinekebouwman.nl

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

De website www.tinekebouwman.nl gebruikt zowel functionele cookies (om de website technisch goed te laten functioneren) alsmede cookies die voor statistische doeleinden worden gebruikt (bijv. om het bezoekersaantal te kunnen meten). Bij het eerste bezoek aan mijn website wordt een melding gegeven dat als je doorgaat met het gebruiken van mijn website je toestemming geeft voor het plaatsen hiervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op: 16 oktober 2019.
Ik behoud me het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Je bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van deze privacyverklaring. Ik raad je aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn.