Werkwijze

Je kan je telefonisch of schriftelijk aanmelden via e-mail of het contactformulier.

Voorafgaand aan de therapie beginnen we met een intakegesprek. Hierin bespreken we je hulpvraag en kijken we naar je achtergrond.

Na 6 sessies evalueren we de voortgang en ontwikkelingen.

 

Tijdens de therapeutische sessies gaan we aan de slag met wat er op dat moment in jouw leven aandacht vraagt.

Samen gaan we op onderzoek uit. Dat doen we door niet alleen maar te gaan praten over wat jou bezighoudt.

Om tot de kern door te dringen is het belangrijk om op een dieper niveau bewust te worden van je gevoelens.

We zijn in deze tijd vooral veel met ons hoofd bezig zodat we ons nauwelijks bewust zijn van wat we voelen.

Als je werkelijk gaat ervaren en voelen wát je precies belemmert en hóe het je belemmert, is er ruimte voor verandering.

Dit proces van onderzoeken en doorvoelen is niet altijd makkelijk. Het is belangrijk dat je je veilig voelt.

Ik begeleid je in je zoektocht. Zonder oordeel en met respect en aandacht ben ik bij je. Met mijn ervaring als psycholoog en therapeut

kan ik de juiste vragen stellen en je een veilig kader bieden om tot dieper inzicht in je eigen leven te komen.

 

Wat levert het je op?

Door de therapie komt er een proces op gang waarin je inzicht gaat ontwikkelen in je gedrag en je gevoelens.

Je gaat zien waarin je jezelf tegenhoudt en je ontdekt nieuwe kanten van jezelf.

Er groeit een besef van eigen weten waardoor je steeds beter leert wie jezelf bent, wat je wilt en

hoe je dat tot uitdrukking kan brengen in je relaties en je werk.