Algemene voorwaarden

Betalingsvoorwaarden

Afspraken dienen uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de afspraak geannuleerd worden. Bij niet tijdig annuleren voor de afspraak breng ik het verschuldigde bedrag in rekening.

In de praktijk is een pinapparaat aanwezig. Betaling geschiedt per voorkeur per pin of anders contact. De factuur wordt per mail nagezonden. Is directe betaling niet mogelijk, dan dient de toegezonden factuur binnen 14 dagen betaald te zijn.

Bij niet betalen binnen 30 dagen na factuurdatum stuur ik een betalingsherinnering. Voldoe je binnen 14 dagen nog niet aan de betalingsherinnering, dan ben ik gerechtigd om incassomaatregelen te treffen, dan wel dit door derden te laten uitvoeren. Alle kosten die verband houden met deze vordering komen dan voor rekening van de client. Neem daarom vooral contact met mij op mochten er problemen zijn met de betaling.

Klachtenregeling

Heb je een klacht over mijn hulpverlening dan nodig ik je allereerst uit om dat samen met mij te bespreken. Komen we er samen niet uit dan kan je contact opnemen met mijn beroepsvereniging de NFG. Ik heb ervoor gekozen om de afhandeling van klachten via hen te laten verlopen. Hiermee voldoe ik aan de regelgeving omtrent de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg). Meer informatie over de procedure is te vinden via de website van de NFG.

Persoonsgegevens

Wanneer je je aanmeldt in mijn praktijk vraag ik je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze worden op een beveiligde plek bewaard en zullen nooit gedeeld worden met derden. Wil je meer weten hoe ik met  jouw privacy omga, dan kan je dat lezen in mijn privacyverklaring.